Experienced Medical Malpractice Attorneys in Orlando FL

Trường hợp của chúng tôi phải tốn bao nhiêu tiền?

Liên lạc ngay với chúng tôi để tham khảo miễn phí.

Luật sư kinh nghiệm về điều trị sai lầm ở Orlando

Để chứng minh sai lầm trong việc điều trị, quí vị phải đưa ra bằng cớ chuyên viên y tế đã làm điều gì đó không đúng hoặc đã không làm những chữa trị cần thiết. Sau đó quí vị  phải chứng minh rằng hành động đó đã gây ra tổn hại về thể chất hay tinh thần  cho quí vị. Nếu quí vị trải qua những trường hợp trên, quí vị cần phải làm hồ sơ khởi kiện bác sĩ, bệnh viện, hoặc cơ quan y tế hay nhân viên liên quan.

Với đội ngũ nhân viên của Payas, Payas & Payas LLP bên cạnh, quí vị chắc chắn sẽ nhận được giúp đỡ tốt nhất về mặt luật pháp. Các luật sư đầy kinh nghiệm về điều trị sai lầm ở Payas sẽ tranh kiện với các bệnh viện, hãng bảo hiểm, và bất cứ công ty nào cản trở quí vị trong việc đạt được một dàn xếp tài chính xứng đáng. Văn phòng luật của chúng tôi đã từng thực hiện nhiều vụ kiện đủ loại về điều trị sai lầm, trong đó có:

  • Trì hoãn chẩn đoán ung thư
  • Không chẩn đoán
  • Chẩn đoán sai
  • Sai lầm khi giải phẫu
  • Sai lầm của nhà thuốc tây
  • Bị thương khi sanh đẻ
  • Sai lầm trong điều trị răng

Nhầm lẫn của các tiệm thuốc tây cũng bị xem là điều trị sai lầm. Nếu dược sĩ đưa thuốc không đúng cho quí vị, hoặc đưa thuốc không đủ độ mạnh, hoặc đưa hướng dẫn sử dụng với liều lượng sai, xin hãy tham khảo với luật sư chuyên về điều trị sai lầm để biết thêm về quyền lợi của quý vị.


Chuẩn bị vụ kiện

Những bước chuẩn bị của chúng tôi bao gồm xem xét lại tất cả các hồ sơ y tế liên quan, thực hiện các cuộc phỏng vấn và tham khảo các chuyên viên y tế khác. Luật sư sẽ xem xét và làm hết khả năng để bảo đảm quyền lợi cho quí vị và gia đình.

Có rất nhiều vấn đề phải đối phó, nhưng quí vị không đơn độc. Chúng tôi sẽ ở bên cạnh quí vị từng bước một để cố vấn và kết hợp với quí vị trong tiến trình thực hiện. Một khi quí vị là khách hàng của Payas, Payas & Payas LLP, quí vị đã trở thành một thành viên của gia đình chúng tôi.


Điều trị sai lầm là vấn đề nghiêm trọng. Đừng bỏ qua quyền lợi của quí vị.

Muốn tìm luật sư chuyên về điều trị sai lầm, xin gọi cho Payas, Payas & Payas ở số 407-222-5577 hoặc liên lạc qua email để lấy hẹn tham khảo miễn phí.