Personal Injury Lawyer Orlando FL

Trường hợp của chúng tôi phải tốn bao nhiêu tiền?

Liên lạc ngay với chúng tôi để tham khảo miễn phí.

Các luật sư về thương tích cá nhân ở vùng Central Florida

Luật sư về thương tích cá nhân luôn quan tâm tới cộng đồng vùng Central Florida

Nếu quí vị bị đau sau một tai nạn xe cộ, hoặc nếu có người thân của quí vị là nạn nhân của việc điều trị sai lầm, hoặc nhầm lẫn của tiệm thuốc tây,… chúng tôi có thể giúp quí vị. Mỗi năm có hàng triệu người bị thương do tai nạn gây ra đưa tới nhiều thiệt hại. Công ty Payas, Payas & Payas LLP sẽ tận tình lo cho quyền lợi của quí vị.

Thương tật là điều đáng sợ. Quí vị có thể có hàng ngàn câu hỏi, ví dụ như vết thương của quí vị có nặng quá không? Có thể còn tiếp tục đi làm được không? Khi nào thì có thể trở lại làm việc được? Có cần phải điều trị lâu dài không? Ai sẽ chi trả các chi phí điều trị? Ai sẽ lo các thủ tục giấy tờ? Các luật sư chuyên về thương tích cá nhân ở Orlando của chúng tôi sẽ trả lời cho quí vị và sẽ giúp lấy tiền bồi thường mà quí vị xứng đáng được nhận.

Chúng tôi đại diện cho các nạn nhân bị thương trong các vụ thương tích cá nhân liên quan tới:

  • Tai nạn xe cộ – Chúng tôi sẽ làm việc với các hãng bảo hiểm để bảo đảm rằng quí vị nhận được bồi thường cho tất cả những thứ mà quí vị gánh chịu như chi phí y tế, đau đớn, thiệt hại về lương bỗng, và những chi phí khác.
  • Tai nạn xe chở hàng – Có nhiều đơn vị khác nhau liên quan trong một vụ tai nạn xe truck, có thể bao gồm tài xế lái xe, công ty vận tải, công ty bảo hiểm, công ty xe truck và một số người khác. Chúng tôi bảo đảm chắc chắn rằng những đơn vị liên quan phải gánh phần trách nhiệm của họ trong tai nạn đã xảy ra.
  • Tai nạn xe mô tô – Chúng tôi kiên trì tập trung vào người lái xe bất cẩn gây ra tai nạn và nhấn mạnh tới mức độ trầm trọng của vết thương.
  • Trách nhiệm pháp lý đối với tai nạn xảy ra trong khuôn viên tài sản – tai nạn do trợt và té, tấn công, chó cắn, và những trường hợp bị thương khác gây ra bởi tình trạng nguy hiểm không an toàn là trách nhiệm của người chủ tài sản và chúng tôi sẽ buộc họ chịu trách nhiệm.
  • Điều trị sai lầm – Nhầm lẫn của các chuyên viên y tế có thể đưa đến những phức tạp nghiêm trọng và kéo dài. Nhiệm vụ của chúng tôi là chứng minh họ phải chịu trách nhiệm.
  • Sai lầm của tiệm thuốc tây – Những sai lầm trong việc đọc toa thuốc sẽ có thể gây ra những tổn hại nghiêm trọng hoặc chết người. Chúng tôi bảo đảm rằng tiệm thuốc tây phải chịu trách nhiệm đối với sai lầm của họ.
  • Bị thương nặng – Nếu quí vị là nạn nhân của vết thương kéo dài hoặc vĩnh viễn, chúng tôi sẽ giúp cho quí vị lấy được tiền bồi thường mà quí vị cần cho việc điều trị trong tương lai.
  • Chết không đáng– những cá nhân không xem trọng vấn đề an toàn – dù là cố ý hay vô tình, họ phải chịu trách nhiệm về hậu quả chết người. Chúng tôi sẽ giúp quí vị lấy lại công bằng và nhận tiền bồi thường cho thảm kịch mà quí vị phải chịu đựng.

Đòi những gì mà quí vị xứng đáng nhận
Muốn có sự cố vấn luật pháp của những luật sư đầy kinh nghiệm về thương tích cá nhân của Payas, Payas & Payas, xin gọi cho số 407-222-5577 hoặc liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email để được tham khảo miễn phí.