Chúng tôi có tổng cộng trên 100 năm kinh nghiệm

Payas, Payas & Payas, LLP là một công ty luật có tính cách gia đình, và luôn coi khách hàng như một thành viên trong gia đình của chúng tôi. Chúng tôi có trên 35 năm kinh nghiệm với hầu hết các vấn đề luật pháp và bảo vệ quyền lợi của khách hàng thành công . Chúng tôi có nhiều luật sư chuyên về nhiều lĩnh vực khác nhau như tai nạn xe cộ, tai nạn y tế, hình sự, v.v.. và từng được chọn là Super Lawyer năm 2009 và 2010 ở Florida. Chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí về hoàn cảnh của quý vị và sẽ không lấy tiền nếu quý vị không thắng kiện. 

Các lãnh vực mà chúng tôi phục vụ gồm:

  • Tai nạn xe cộ
  • Thương tích cá nhân
  • Điều trị sai lầm
  • Tai nạn y tế
  • Chết không đáng
  • Tội hình sự
  • Say rượu lái xe
  • Bất động sản
  • Di chúc và phân chia tài sản