Orlando Auto Accident Attorneys

Trường hợp của chúng tôi phải tốn bao nhiêu tiền?

Liên lạc ngay với chúng tôi để tham khảo miễn phí.

Các luật sư kinh nghiệm về tai nạn xe cộ ở Orlando, Central Florida

Đại diện cho các nạn nhân bị tai nạn xe trên toàn vùng Central Florida

Tai nạn xe là nguyên nhân gây ra cái chết nhiều hơn so với bất cứ những tai nạn khác và gây ra thiệt hại nhiều tỉ đô la mỗi năm ở tiểu bang Florida. Trong trường hợp tai nạn gây thương tích nặng hoặc thiệt mạng, hoặc khi có vấn đề say rượu hay thuốc liên quan, người gây ra tai nạn thông thường sẽ bị tiểu bang truy tố. Những tai nạn gây ra thương tích thường dẫn tới các vụ kiện về thương tích cá nhân.


Cần phải làm gì khi quí vị bị tai nạn

Nếu quí vị bị tai nạn xe cộ có gây ra thương tích và/hoặc tổn thất về tài sản, quí vị nên lập tức thực hiện các bước sau đây:

 • Viết xuống giấy mọi thứ. Phác họa lại mọi thứ về tai nạn càng sớm càng tốt, bao gồm cả thời gian và địa điểm xảy ra, đồng thời ghi lại các thông tin cần để liên lạc với mọi người có liên quan trong vụ tai nạn, kể cả người làm chứng, cảnh sát, đại diện hãng bảo hiểm mà quí vị nói chuyện. Càng ghi lại chi tiết đầy đủ chừng nào, vụ kiện của quí vị sẽ càng có thêm yếu tố để thắng.
 • Nếu quí vị định khởi kiện, hãy liên lạc ngay với luật sư trước khi quí vị nói chuyện với người của công ty bảo hiểm.
 • Thông báo với mọi người có liên quan tới ý định của quí vị.
 • Thu thập càng nhiều bằng chứng càng tốt như hình ảnh hiện trường tai nạn, xe của mình, xe của phía bên kia trong vụ tai nạn, quần áo mà quí vị mặc khi xảy ra tai nạn và thiệt hại về những thứ thuộc về cá nhân của quí vị.

Những thông tin mà quí vị ghi lại sẽ giúp ích rất nhiều cho luật sư biện hộ. 


Nếu tôi có lỗi một phần thì sao?

Ngay trong trường hợp quí vị có lỗi một phần trong tai nạn xe, quí vị vẫn có thể hợp lệ để được bồi thường, vì vậy đừng bỏ qua việc tìm kiếm một luật sư chuyên về thương tích cá nhân. Chúng tôi sẽ cùng với quí vị thảo luận về vụ tai nạn và xác định phương hướng hành động tốt nhất. Chúng tôi có thể bảo đảm phần thắng để được bồi thường thiệt hại sau:

 • Ước tính chi phí y tế cho quá khứ, hiện tại, và tương lai
 • Thời gian không thể làm việc, bao gồm thời gian phải đi gặp bác sĩ theo hẹn, hoặc để điều trị.
 • Tài sản bị tổn thất
 • Chi phí thuê mướn người làm công việc nhà trong thời gian quí vị không thể làm được
 • Biến dạng vĩnh viễn hay bị tàn tật
 • Thiệt hại về tinh thần như bị lo lắng, trầm cảm, gây ra trở ngại trong mối quan hệ với gia đình
 • Các thiệt hại khác do vết thương gây ra